چگونه روغن جوجوبا با چین و چروک پوست مقابله مي كند؟

بدلیل وجود  waxsters 

در روغن جوجوبا استفاده از آن باعث حفظ جوانی و شفافیت پوست میشود.

waxsters :چربی طبیعی است که از غدد چربی روی پوست ترشح می شود و به عنوان نوعی رطوبت دهنده  و محافظ طبیعی برای پوست بکار میرود که در بدن بطور یکنواخت تولید می شود ، با افزایش سن افراد تولید این مایع کاهش یافته و باعث تیرگی و آشکار شدن چین و چروک های زیاد پوست میشود.