بر طرف کننده خشکی و ترک لب

سرشار از ویتامینها و مواد مغذی مورد نیاز پوست لب میباشد و خشکی و ترک لبها را درمان میکند. همچنين در باد سرد زمستان  از لب خود  با روغن جوجوبا محافظت کنید چند قطره از آن را  هر روز صبح  به لبها بزنید تا  در تمام طول روز از لبها مراقبت شود.