تقویت و شفافیت ناخنها

استفاده مداوم از روغن جوجوبا باعث شفافیت و تقویت ناخنها و همچنین نرمی پوست اطراف ناخنها میشود و از ریش ریش شدن ناخن جلوگیری می شود.